Tesis y trabajos de investigación

  • Alarcón, M., "Simulació del transport atmosfèric a gran distància sobre la Mediterrània nord-occidental:models de trajectoria i processos de difusió-deposició". Universitat de Barcelona, España, 1993. Tesis doctoral.