Tesis y trabajos de investigación

  • Antoni Mira Navarro, "Anàlisi dels corrents locals nocturns a l'illa de Mallorca mitjançant simulacions mesoescalars a alta resolució i la seva verificació". Illes Balears, España, 2007. Tesis de Máster.
  • Arnau Amengual Pou, "A hydro-meteorological modeling study of a flash-flood event over Catalonia, Spain". UIB, España, 2007. Tesis de Máster.
  • Daniel Martínez Villagrasa, "Estudi dels vents catabàtics a latituds mitjanes mitjan´çant el model hidràulic de dues capes". Illes Balears, España, 2007. Tesis de Máster.
  • Lorena Garcies, "Càlcul estadístic de sensibilitats atmosfèriques: Aplicació a ciclons mediterranis intensos". Universitat de les Illes Balears, España, 2007. Trabajo de investigación.
  • Maria del Mar Vich Ramis, "Potential vorticity error assessment applied to ensemble forecasts of Mediterranean cyclones". Universitat de les Illes Balears, España, 2007. Tesis de Máster.