Bases de dades externes

Contenido en el idioma por defecto
 

 

CISL Research Data Archive

Pàgina de recopilació dels datasets del Computational & Information Systems Laboratory, presenta una gran col·lecció de dades categoritzades i explorables en funció del tipus de dada, del tema, de les variables o paràmetres, de la resolució temporal o espacial, del format, localització, o moment de darrera actualització.

 

 

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Data Server

El servidor de dades de l'ECMWF dóna accès a catàlegs de fitxers dels projectes DEMETER, ENSEMBLES, ECMWF Reanalysis (15 i 40 anys), GEMS, i altres.

 

 

HyMeX Database

La base de dades de HyMeX recull i distribueix les dades produïdes o utilitzades per la comunitat del projecte: observacions in situ passades i recents, dades de satèl·lits, sortides de models, resultats d'enquestes... amb una descripció detallada dels productes i, quan és possible, utilitzant formats estandaritzats.

 

 

Intergovernamental Panel on Climate Change: Data Distribution Centre

El DDC ofereix dades climàtiques, socioeconòmiques i mediambientals, tant del passat com d'escenaris projectats per al futur. També ofereix assessorament tècnic per a la selecció i l'ús dels diferents tipus de dades oferides.

 

 

Japan Meterorological Agency JRA25

La JMA i el Central Research Institute of Electric Power Industry ofereixen les dades del projecte de reanàlisi JRA25 i del projecte JCDAS.

 

 

MADIS Surface Display

Visualitzador de dades del Meteorological Assimilation Data Ingest System de la NOAA que organitza i representa sobre un visor cartogràfic dades d'observacions de diversos tipus: meteorològiques de superfície, de radiosondes, de satèl·lits, de perfil·ladors, de simulacions i anàlisi, entre altres.

 

 

NASA World View

Portal que permet accedir a les dades de l'Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) al cap de poques hores d'haver-se captat, amb accès a informació d'una gran quantiat de variables: aerosols, incendis, núvols, vapor atmosfèric, neu, pluja, gasos, sequera, ciclons, dades demogràfiques...

 

 

NCAR Community Data Portal

Tot tipus de dades climàtiques, com ara: informació de models, d'impacte mediambiental (interaccions amb el clima, activitat humana), de meteorologia, meteorologia espacial, observacions, clima polar, informes de l'IPCC, i també una secció d'eines de modelat i de visualització.

 

 

NCAR Earth Observing Laboratory

Servei de dades de la University Corporation for Atmospheric Research i del National Center for Atmospheric Research que permet accedir a documentació, a dades de projectes (actuals i històriques), i a software de maneig i anàlisi de dades.

 

 

NCAR MM5 Datasets

L'entitat nordamericana National Center for Atmospheric Research, juntament amb la University Corporation for Atmospheric Research, tenen disponible una col·lecció de dades (actuals i històriques) basades en el model MM5 i en anàlisis que en deriven.

 

 

NOAA National Geophysical Data Center

Base de dades jeràrquica d'observacions de satèl·lit, línies de costa en alta resolució, de meteorologia espacial, riscos naturals, models geomagnètics, etc., amb versió online i versió per descàrrega de fitxers.

 

 

NOAA Operational Model Archive and Distribution System

Portal de dades del National Weather Service (NCEP Central Operations) amb accés als diferents servidors amb dades, per exemple: d'observacions actuals, models, anàlisi de superfície, prediccions, climatologia...

 

 

NOAA View Data Imagery Portal

Accès a mapes de models, d'imatges de satèl·lit i d'altres fonts d'anàlisi. Permet representar les dades al visor cartogràfic o bé descarregar-les via FTP, i inclou informació atmosfèrica i climatològica, a més d'oceans, terreny, i criosfera.

 

 

The International Disaster Database

Catàleg de dades del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), amb dades d'anàlisi en funció del tipus d'impacte, per zones, tendències, o a partir de mapes de referència, entre d'altres.

 

 

University of East Anglia - Climatic Research Unit Data

La pàgina de dades de la CRU ofereixen dades de temperatura, de precipitació, índexs de presió i circulació, paleoclimàtiques, de sequeres, i de zones específiques (Regne Unit, Mediterrani, Alps, Japó, Groenlàndia).