Lectura de tesi doctoral de la Sra. Aina Maimó Far

(Contenido en el idioma por defecto)

El proper 14 de novembre de 2023 serà la defensa de la tesi doctoral de la Sra. Aina Maimó Far, titulada "Optimal renewable energy deployment scenarios: analysis of climate drivers, demand-meeting and cost-related challenges" i dirigida per Dr. Philippe Drobinski i Dr. Víctor Homar Santaner. Els darrers anys han vist un augment significatiu en l'adopció de fonts d'energia renovable variable, una tendència que continua creixent. En particular, Espanya ha experimentat un notable augment en la capacitat d'energia renovable, amb una capacitat eòlica que ha augmentat més del 30% i l'energia solar fotovoltaica que ha augmentat més del 350% en l'última dècada.

Per assolir ambiciosos objectius de descarbonització, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima d'Espanya té com a objectiu assolir una penetració d'energia renovable del 42% per a 2030, la qual cosa requereix inversions substancials. Els mètodes d'optimització són essencials per trobar el millor camí per complir amb aquests objectius, amb dos enfocaments prominents: l'anàlisi de mitjana-variança i la minimització del cost total del sistema, tots dos utilitzant la complementaritat entre les fonts d'energia renovable.

La tesi té tres objectius principals: primer, abordar les incerteses en la planificació energètica, incloent-hi components previsibles i imprevisibles de la radiació solar i la granularitat espacial del modelatge; segon, explorar el vincle terreny-energia, centrant-se en les compensacions entre la preservació del terreny i el desplegament d'energia renovable; i tercer, avaluar la resiliència del sistema elèctric al canvi climàtic, considerant els canvis projectats en els patrons de la temperatura, la radiació i el vent.

Dos estudis deriven del primer objectiu, destacant la importància de considerar la variabilitat solar previsible en les avaluacions de risc i els beneficis de fer servir una granularitat espacial més fina en el modelatge per a escenaris òptims d'energia renovable.

Per al segon objectiu, s'empra el marc del nexe terreny-energia per quantificar les compensacions entre la idoneïtat de la terra i les instal·lacions renovables. Revela tres règims, amb l'enfocament intermedi alineant-se millor amb els objectius de desenvolupament sostenible i els plans oficials de desenvolupament d'Espanya.

El tercer objectiu examina l'impacte del canvi climàtic en els escenaris òptims de desplegament d'energia renovable, anticipant factors de capacitat generalment més baixos per a l'energia eòlica i lleugerament més baixos per a l'energia solar fotovoltaica a causa dels canvis climàtics. Això podria reduir la penetració mitjana de l'energia renovable del 30% al 20% a mitjans de segle, la qual cosa requeriria costos més alts i compromisos en l'ús del terreny per mantenir l'objectiu del 30%.

En resum, aquesta tesi contribueix a la planificació d'energia renovable abordant les incerteses climàtiques, estudiant les compensacions entre la terra i l'energia i avaluant els reptes plantejats pel canvi climàtic. A més, emfasitza la necessitat de considerar amb cura aquests factors per assolir sistemes d'energia renovable sostenibles i resistents.

La defensa serà a les 10:30 hores, presencialment a la Sala de Graus de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i en remot en aquesta web d'emissió en directe.  

Fecha de publicación: 24/10/2023

Contenido en el idioma por defecto

RSS