Otras publicaciones

  • M.A. Jiménez ; J. Cuxart; V. Garcia-Santos. , "Les acumulacions d'aire fred a la zona del camp d'en Torrella", Llibre d'actes de les III Jornades d'Estudis Locals de Santanyí. España, 2019. Capítulo de libro.