Escuchar

Otras publicaciones

  • Amengual A. , "Les causes del canvi climàtic i els seus impactes a les Illes Balears i al municipi de Palma", Realización de Informes Técnicos. Ajuntament de Palma.. España, 2016. Capítulo de libro.
  • A. Ceppi, G. Ravazzani, A. Amengual, G. Lombardi, V. Homar, R. Romero and M. Mancini. , "Real time hidro-meteorological forecasts for early warning system in the Milan urban area". Italia, 2016. Capítulo de libro.