Otras publicaciones

  • Amengual A. , "Les causes del canvi climàtic i els seus impactes a les Illes Balears i al municipi de Palma", Realización de Informes Técnicos. Ajuntament de Palma.. España, 2016. Capítulo de libro.