Treballs dirigits

Contenido en el idioma por defecto

2011

 
Tesi Doctoral: Topographically induced flows and nocturnal cooling in the Atmospheric Boundary Layer
Daniel Martínez Villagrasa
Direcció: Joan Cuxart
 

2010

 
Treball d'Investigació: Estimación de temperaturas mínimas y horas-frío por teledetección para Mallorca. Aplicación al cultivo del tomate y el albaricoque (Projecte Final de Carrera Enginyers HFJ)
Alberto Ruiz  
Direcció: Joan Cuxart, Mª Antonia Jiménez  
   
   

2009

 
   
Treball d'Investigació: Mesura de les característiques de la capa límit atmosfèrica superficial amb l'estació portàtil del grup de meteorologia  
Margalida Riutort Mayans  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   

2008

 
   
Tesi Doctoral: Two satellite-based rainfall algorithms, calibration methods and post-processing corrections applied to Mediterranean flood cases  
Angel Luque Söllheim  
Direcció: Sergio Alonso  
   
   
Tesi Doctoral: Hydrometeorological numerical simulations of western mediterranean severe precipitation events  
Arnau Amengual  
Direcció: Sergio Alonso i Romualdo Romero  
   
   
Tesi Doctoral: Numerical study of intense cyclogenesis in the Mediterranean basin  
Lluís Fita  
Direcció: Climent Ramis i Romualdo Romero  
   
   
Treball d'Investigació: Climatologia Condicionada de les nits establement estratificades al pla de Lleida  
Felipe Molinos Góngora  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   
Treball d'Investigació: Estudio de las heladas 2007-2008 en las Illes Balears (Projecte Final de Carrera Enginyers HFJ)  
Juan Santandreu Aranda  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   
Treball d'Investigació: Predictability of prototype flash flood events in the western Mediterranean under uncertainties of the precursor upper-level disturbance: The HYDROPTIMET case studies  
Alberto Martín  
Direcció: Romualdo Romero i Víctor Homar  
   
   
Treball d'Investigació: Laboratory experiments on entrainment in the convective boundary layer using a saline convection tank  
Philia J. Lijdsman  
Direcció: Harm Jonker i Mª Antonia Jiménez  
   
   

2007

 
   
Treball d'Investigació: Anàlisi dels corrents locals nocturns a l'illa de Mallorca mitjançant simulacions mesoescalars a alta resolució i la seva verificació  
Antoni Mira Navarro  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   
Treball d'Investigació: Estudi dels vents catabàtics a latituds mitjanes mitjançant el model hidràulic de dues capes  
Daniel Martínez Villagrasa  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   

2005

 
   
Tesi Doctoral: Estudi de la capa límit atmosfèrica en règim estable: de l'observació a la modelització  
Laura Conangla Triviño  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   
Tesi Doctoral: Stably Stratified Atmospheric Boundary layer: Study Through Large-Eddy Simulations, Mesoscale Modelling and Observation  
Maria Antonia Jiménez Cortés  
Direcció: Joan Cuxart  
   
   

2004

 
   
Treball d'Investigació: Estudio de la capa límite atmosférica establemente estratificada mediante simulaciones LES y análisis de datos  
Maria Antonia Jiménez Cortés  
Direcció: Joan Cuxart