Información general del grupo

Área AEI: Ciencias y Tecnologías Medioambientales (CTM)

Líneas de investigación:

  • Estudio y simulación de fenómenos meteorológicos e hidrológicos de gran impacto social en el Mediterráneo Occidental
  • Proyección y análisis de los efectos regionales del cambio climático
  • Estudio experimental y numérico de la capa límite atmosférica en terreno complejo

El Grup de Meteorologia de la UIB és un equip de recerca especialitzat en la física de l’atmosfera i les ciències afins. Els investigadors que en formen part treballen per a entendre els processos físics que intervenen en el temps i el clima de la conca Mediterrània Occidental. Per una banda, el Grup de Meteorologia empra eines numèriques i instruments d’observació per a millorar el coneixement i la capacitat de predicció de fenòmens meteorològics adversos, com tempestes severes, ciclons Mediterranis de característiques tropicals (medicans), situacions de vent fort o precipitacions intenses que sovint produeixen inundacions sobtades. El grup és també reconegut internacionalment pels seus treballs sobre la capa límit planetària, climatologia regional i els impactes de canvi climàtic sobre diversos sectors socioeconòmics.

El Grup de Meteorologia té una llarga tradició de col·laboració amb altres grups de recerca d’altres universitats, instituts d’investigació i administracions tant a nivell nacional com internacional. Els investigadors del grup promouen activament un ambient de treball en equip i oferten periòdicament oportunitats de col·laboració en forma de beques o contractes.

Darreres notícies

Contenido en el idioma por defecto