Seminari: "Regionalització estadística dels escenaris climàtics de temperatura i precipitació EURO-CORDEX", a càrrec de Maria Francisca Cardell

(Contenido en el idioma por defecto)

 

 

Fecha del evento: 07/11/2017

Fecha de publicación: 03/11/2017

Contenido en el idioma por defecto

RSS