Seminari: "The impact of socio-environmental awareness on renewable energy deployment", a càrrec d'Aina Maimó

(Contenido en el idioma por defecto)

El proper dimarts 22 de novembre de 2022, n'Aina Maimó Far, membre del Grup de Meteo i estudiant del Programa de Doctorat de Física, presentarà el seminari "The impact of socio-environmental awareness on renewable energy deployment".

El desplegament de fonts de generació d'energia renovable és més important cada dia que passa, amb objectius d'un 45 i un 80 % a nivell de la Unió Europea els anys 2030 i 2050, respectivament. El mètode més comú per identificar la millor localització per noves plantes de generació d'energia renovable variable és l'anàlisi de decisió multicriteri. Malgrat això, aquest mètode manca la consideració de complementarietat entre diferents fonts i la importància de cobrir la corba de demanda, factors que sí que són considerats en els mètodes d'optimització. Particularment, la minimització de cost total de sistema estableix un entorn millorat que permet combinar els punts forts de l'optimització amb la introducció de factors multicriteri. Aquests factors tenen en compte costs d'adequació del terreny, així com aspectes mediambientals, socials i econòmics. Estimem el cost de la generació convencional i identificam tres règims diferents pel cost de l'impacte sobre el terreny. Analitzam la prenetració i capacitats resultants i les comparam amb els plans espanyols oficials. Aquesta aproximació permet una caracterització completa, considerant els punts forts de dues metodologies que no s'han combinat tradicionalment.

 La presentació serà el 22 de novembre de 2022 a les 13 h a la Sala de Seminaris (3r pis Dept. Física).

 

 

Fecha de publicación: 22/11/2022

Contenido en el idioma por defecto

RSS