Proyectos y contratos

  • PRD2018/67 - "Avaluació del potencial eòlic dels vents generats localment a Mallorca: l'embat, el terral i els vents de pendent", 2020-2023. Investigador principal: Maria Antònia Jiménez Cortés. Projectes de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears. DGRTI Govern Balear. Proyecto.
  • "Response of western Mediterranean extreme precipitation to a changing climate (EPICC)", 2020-2023. Investigador principal: Daniel Argüeso Barriga. Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. MICINN (Gobierno de España). Proyecto.
  • PRD2018/67 - "Avaluació del potencial eòlic dels vents generats localment a Mallorca: l'embat, el terral i els vents de pendent", 2020-2023. Investigador principal: María Antonia Jiménez Cortés. Projectes de recerca científica i tecnològica GOIB. Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Proyecto.
  • "Canvis metodolo?gics, organitzatius i de l'avaluacio? a les pra?ctiques de laboratori de fi?sica per millorar l'assoliment de les compete?ncies. Aplicacio? a l'assignatura de fi?sica general del grau d'enginyeria electro?nica industrial i automa?tica", 2020. Investigador principal: María Antonia Jiménez Cortés. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Proyecto.